Vi kan kjøre til et av våre forhåndsstemmemottak fram til 8. september eller til ordinært valgting 10. og 11. september. 

Ta kontakt på tlf. 62 33 50 00 eller på mobiltlf. 469 28 980 ved behov.