- Dette blir et folkelig torg! Her kan ungdommen surfe på gratis wifi, vi kan ha utekino, markedsboder og store kulturopplevelser, sier rådmann Jørn Strand, som stolt kan presentere skissene for det nye torget i Brumunddal. Torget skal være et intimt og koselig samlingspunkt i sentrum – et sted folk gjerne legger veien om når de er byen.  

Slik blir det:
 
Torget
Vann og grønne soner anses som viktige for å skape et levende torgmiljø. En vannfontene tenkes utformet som et basseng med sittekant rundt. Fontenen skal være synlig fra alle retninger. Torget vil ha rikelig med benker og en oppvarmet trapp hvor handlende kan ta en pause. Området skal gis universell utforming slik at også folk med begrenset bevegelighet og orienteringsmulighet kan bruke det og trives der. På vinterstid skal det være mulig å ha en isflate på torget.
 
Torgbygg
Et torgbygg skal bygges mot parkeringsplassen. Bygget skal ha sceneløsning og være sentrum for aktiviteter som skal skapes på torget. Det skal være servering og kjøkken i bygget, samt et aktivitetsrom som kan brukes til møter, utstillinger, intime konserter og likende. Som en del av bygget skal det være en paviljong med overbygget utescene vendt mot torgplassen. Denne utstyres med «backstagefunksjoner» som toalett og garderober, til bruk under kulturtilstelninger.   
 
Det antas at byggingen av torgbygget starter høsten 2012 og at torget kan ferdigstilles i løpet av 2013.