Hvorfor må det omtakseres?

Kommunen er pålagt å gjennomføre en omtaksering hvert 10 år. Dette er i hht. eiendomsskatteloven § 8-A.

Kan jeg være til stede ved befaringen?

Arbeidet med omtaksering av alle eiendommer i Ringsaker er nå over halvveis. Det er derfor ikke lenger mulig å komme med ønske om deltakelse på befaringen, men relevant informasjon som kan ha betydning for eiendomsskattetaksten kan sendes inn på e-post. Dersom du ønsker å sende informasjon om din eiendom, kan opplysningene sendes til post@verditakst.no. Siste frist for å sende inn informasjon er 15.10.17.

Når er befaringen?

Befaringen vil foregå i perioden juli – november 2017.

Hvem utfører takseringen?

Verditakst AS gjennomfører takseringen på vegne av Ringsaker kommune.Verditakst AS utarbeider et forslag til eiendomsskattetakst som legges fram for skattetakstnemnda. Det er skattetakstnemnda som vedtar eiendomsskattetakstene. Skattetakstnemnda er oppnevnt av kommunestyret.

Dersom du ønsker å være tilstede på befaringen kan du kontakte Verditakst AS: post@verditakst.no eller telefon 23 36 50 10.

Når får jeg vite hva taksten blir?

Skattetakstnemnda vil vedta en takst på din eiendom. Du vil få et brev i februar 2018. I dette brevet opplyses det om den nye taksten, informasjon om klageadgang og klagefrist. 

Når gjelder den nye taksten fra?

Den nye taksten vil gjelde fra 1.1.2018. Den nye taksten legges til grunn for beregning av eiendomsskatt fra og med 1. termin 2018, som har forfall 20. mars.

Vil nåværende retningslinjer gjelde også i neste 10-års periode?

Nei, skattetakstnemnda vil vedta nye retningslinjer som skal gjelde for perioden 2018 – 2027. Nåværende retningslinjer ligger under fanen «Eiendomsskatt».

Hva er eiendomsskattetakst?

Eiendomsskattetakst er den verdien eiendommen er satt til, og danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal ikke overstige eiendommens omsetningsverdi ved fritt salg.

Hva er forskjellen på endomsskattetakst og ligningsverdi?

Eiendomsskattetakst og ligningsverdi er ikke det samme. Taksten er til beregning av eiendomsskatt til kommunen og ligningsverdien er for å beregne formueskatt til staten. Faktorene som legges til grunn er ikke helt like. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke den taksten kommunen fastsetter ved beregning av eiendomsskatt, når de fastsetter ligningsverdi.