Stavsberg skole er sentralt beliggende i den sørligste delen av kommunen, like ved grensen til Hamar. Skolen har en enestående plassering, og kvalitetsstempelet framfor noe når det gjelder beliggenhet på Hedmarken er innfridd: Vi ser Mjøsa! Elevtallet har de senere år ligget rundt 135 elever. Enheten har 23 ansatte.

Skolens visjon er «Individuell vekst i et sosialt fellesskap»

Skolen har gjennom flere år arbeidet systematisk mot økt læringsutbytte med hovedfokus på det grunnleggende prinsippet Tilpasset opplæring. Vi har definert hva dette i praksis vil si hos oss, og modellene for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, regneopplæringen, samt veiledet lesing på mellomtrinnet er resultater av dette arbeidet. Skolen har også definert hvilke lese- og læringsstrategier elevene skal tilegne seg på det enkelte trinn.

Stavsberg skole er gjennomgående en kulturaktiv skole med egen kulturkalender. Likeledes er fokuset på fysisk aktivitet grunnleggende ved skolen, noe som vises i den fysiske aktivitetskalenderen.

Stavsberg skole er i kommunestyrets behandling 17.6.2015 vedtatt utbygd som to-parallell-skole for 420 elever. Det er godkjent en foreløpig kostnadsramme for utbyggingen på kr 264 518 000. Byggingen har en planlagt oppstart høsten 2016, og skal stå ferdig i løpet av skoleåret 2018/2019.