Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen.

Formannskapet

De fleste saker som skal behandles i kommunestyret fremmes først for formannskapet som vedtar en innstilling i saken.

Administrasjonsutvalget

Det skal i henhold til Hovedavtalen i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et eller flere partsammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Planutvalget

Planutvalget behandler plan- og bygningssaker.

Omsorgskomité og oppvekstkomité

Ringsaker kommune har siden 1995 hatt en komitémodell. Siden 2007 har kommunen hatt to komiteer, de er delvis fagkomiteer. Én har hovedansvaret for sakene som gjelder oppvekst, og én har ansvar for de sakene som gjelder omsorg. De deler det resterende saksfeltet.