Barn liker å leke. I leken dannes vennskap, de får brukt språket sitt, de lærer å samarbeide, lytte og dele. I leken blir den verdenen de skal forstå og bli en del av forståelig for dem. I leken har barna regien og de får gjort erfaringer på egne premisser. I barnehagen skal vi legge til rette for god lek, og inspirere barna til lek. Barna inspireres av ekte saker - ofte mer enn av store mengder plastleketøy. På småbarnsavdeling har de i januar og februar om kroppen og i den forbindelse ønsket de å skape et lekerom for sykehuslek, med ekte utstyr og noe ferdigkjøpt lekemateriell. Barn er i kontakt med lege, helsesøster og noen sykehus, og her kan barna leke og lære nye begreper knyttet til kropp og helse.