Barneteater I: 9 - 10 år

Undervisning 60 minuter én gang per uke.

Barneteater II: 11- 13 år

Undervisning 90 minutter én gang per uke.

Ungdomsteater: over 14 år

Undervisning 120 minutter én gang per uke.