Tømmerli barnehage har en flott beliggenhet mellom Fagerlund skole og Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Vi har gangavstand  til sentrum, ulike turområder og til vår egen gapahuk i skogen. Vi er 20 ansatte og har plass til 73 barn fra 0–6 år. Barnehagen har egen småbarnsavdeling.

Ansatte i barnehagen har hatt opplæring i og er sertifisert i programmet De Utrolige Årene. Programmet bygger mye på å bruke ros og positiv belønning bevisst, samt at de voksne er bevisste på hva de retter sin oppmerksomhet mot.

Vi har fokus på gode relasjoner, trygghet og at hvert enkelt barn skal ha en god barnehagehverdag.

Gjennom voksnes tilstedeværelse og undring i leken ønsker vi at barna utvikler god sosial kompetanse.

Våre satsingsområder dette barnehageåret er Språkstimulering og leseglede, i tillegg til friluftsliv. Rammeplanens fagområder er med oss på tur og i aktiviteter ute.

Vår visjon er:  «Lek og magiske turer fremmer trygghet, vennskap og mestring!»