Åpningstider

Barnehagen har åpningstid fra 07.00-16.30 mandag- fredag.

Avdelinger

Veslefrikk

Veslefrikk er småbarnsavdelingen vår. Her får alle våre småbarn boltre seg i trygge omgivelser, i en godt tilrettelagt småbarnsavdeling. Avdelingen har plass til fjorten barn under 3 år, og har 4 faste ansatte i grunnbemanning.

Reveenka og Bukkene Bruse

Reveenka og Bukkene Bruse er avdelingene for de store barna, fra ca to - seks år. Denne delen av barnehagen er bygget som en åpen løsning, men det er muligheter for å dele av. Vi deler inn i grupper som har egne grupperom.  Det er to garderober, Reveenka og Bukkene Bruse. Disse to tilsvarer tre avdelinger, og det er plass til ca. 45 barn som er over tre år. Se dagsytmen for barna på Reveenka og Bukkene Bruse

 

Ansatte

                

Administrasjon

 
Britt Merete Hval barnehageleder
Kenneth Åmodt arbeidsleder
Hege Berger Martinsen sekretær
   

Veslefrikk

 
Anne Gry Haug pedagogisk leder
Gry Sirhaug Johnstad førskolelærer
Elisabeth Bekkelund barneveileder
Kari Mette Stordahl barne- og ungdomsarbeider
   

Reveenka  

 
Stine Skaret pedagogisk leder
Kenneth Åmodt pedagogisk leder
Elisabeth Bekkelund barneveileder
Bente Houmb barneveileder
Ingeborg Furulund barneveileder
Erik veum Bækkelund førskolelærer
Nancy Christiansen barneveileder
Vera finstad barneveileder

Bukkene Bruse

 
Tove Brække Hovde pedagogisk leder
Tone Nilsen barne- og ungdomsarbeider
Linda Korup Berntsen barne- og ungdomsarbeider
Linda Skråmo barneveileder
Bente Johansen Spesialpedagog og førskolelærer

 

I tillegg har vi studenter fra Høgskolen i Hedmark, elever fra videregående skole og praksiskandidater fra NAV.

Foreldresamarbeid

Vi prøver å imøtekomme alle foreldres ønsker. For oss er det veldig viktig med åpen og god dialog med alle store og små. Ta kontakt med oss eller bruk foreldrekontakten på barnets gruppe. Hver gruppe i barnehagen har en valgt representant til foreldreutvalget (FU) og en valgt  vara, disse velges på foreldremøtet på høsten.                                                                                                                                                                    

Foreldrerepresentanter i FU 2017-18

Veslefrikk

Cecilie Hoe
Vara: Mari Sørby

Revegruppen

Hanne Lierhagen
Vara: Monika Jonsdal

Haregruppen

Christian Andersen
Vara: Eirik Giæver Storslett

Bjørnegruppen

Inga Nord Syverinsen
Vara: Erle Morstad Willard

 

Planleggingsdager

Planleggingsdager dette barnehageåret er:

2017:

Onsdag 13. september

Fredag 03. november

2018:

Fredag 18. mai

Tirsdag og onsdag 05, og 06 juni

Planleggingsdagene er viktige dager for personalet i barnehagen.

Siden vi i barnehagen har brukere i hele vår åpningstid får vi ikke felles møtepunkter der hele personalgruppen er samlet på dagtid. Planleggingsdagene er derfor veldig viktig for felles drøftinger, informasjon, planlegging og evaluering.

Disse dagen bruker vi til å planlegge innholdet i barnehagen, hva, hvordan og hvorfor vi gjør det vi gjør. Vi evaluerer  det som er gjennomført, ser på om vi har nådd målet med det eller om det er behov for endringer eller forbedringer. Noen planleggingsdager benyttes  til felles kompetanseheving for personalet. Det kan være at alle barnehagene har ett felles kurs, eller at en ekstern kursholder som kommer til barnehagen. Planleggingsdagene benyttes også til prosjekter barnehagen deltar i. Det hender at en planleggingsdag, eller deler av en dag brukes til praktisk arbeid i barnehagen, med for eksempel å lage materiell som vi senere skal bruke sammen med barna.

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.
Vi har valgt å lage en egen plan for hvordan vi arbeider med trafikksikkerhet i barnehagen vår.

Barnehager og smittevern

Vi forholder oss til kommuneoverlegens brosjyre og anbefalinger om barnehager og smittevern, viktig at alle overholder dette for å unngå smitte innad i barnehagen.