I generell del av læreplanen kan vi lese at skolen skal ruste barn til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv. Videre leser vi at opplæringen må tilføre holdninger og kunnskaper som varer livet ut og lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft. Under kompetansemål i kroppsøving etter 4. trinn leser vi at elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister, og under kompetansemål i kroppsøving etter 7. trinn er ett av målene at elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Som en del av trafikkopplæringen ved skolen, arrangerer vi hver vår en trafikk-uke som avrundes med en trafikkdag. Det elevene har lært om trafikk i løpet av våren og trafikkuka, skal de på trafikkdagen vise at de kan. Elevene på  1. - 3. trinn gjennomfører en gåprøve i nærmiljøet, mens 4.- 6. trinn sykler gjennom en ferdighetsløype i skolegården og en løype i trafikken. I tillegg gjennomfører de en teoriprøve og får et mini-kurs i grunnleggende førstehjelp. 

Tross en litt uvanlig kald maidag, ble dette en vellykket trafikkdag. Elevene på 7. trinn gjorde en strålende innsats som hjelpere rundt omkring på de forskjellige postene og vi gleder oss over alle de flinke trafikantene vi har sett i aksjon i dag!