Mørkved skole har nå tatt i bruk Transponder som kommunikasjon mellom skole og hjem. Vedlagt ligger informasjonsskrivet som ble sendt hjem med elevene, samt lenke til nettstedet for support hos Transponder.

Ta kontakt med skolen hvis du opplever utfordringer med å komme deg inn på tjenesten.

Infoskriv Transponder

Transponder Support