I Ringsaker kan du finne turkasser på turmål, topper og stier. I disse kassene ligger det en bok hvor du kan skrive inn navn og telefonnummer. Du er da med i trekningen av fine premier.

I Moelv har  Moelvmarkas venner tre kasser (se www.moelvmarkasvenner.com).

I Brumunddal finner du kasser på Langodden, Bjørgeberget og i Spikdalsveien ved Gresby.

Kontaktperson:
Wenche Enge, folkehelsekoordinator
E-post: wenche.enge@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 62 33 51 74