Ung Kultur Møtes (UKM) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Les mer om UKM her

UKM i Ringsaker

I Ringsaker er det kommunen ved Kultur som er øverste ansvarlig for mønstringen. Målet er å gjøre UKM til en viktig rekrutteringsarena til allmennkulturelle aktiviteter. UKM Ringsaker har to satsingsområder - ungdomsinvolvering og mentorhjelp.

Ungdomsinvolvering:
Ringsaker ønsker at ungdommen selv i størst mulig grad skal stå for den lokale mønstringen. Det skal være et arrangemente for, med og av ungdom. Derfor ble det i 2015 opprettet UKM som valgfag på Brumunddal ungdomsskole. Disse elevene har hovedansvar for å gjennomføre den lokale mønstringen som er lagt til februar hvert år. Elevene får veiledning av lærere ved skolen og ansatte ved Kultur. 

Mentorhjelp:
Ringsaker ønsker at mønstringen skal bli en best mulig opplevelse for de som melder seg på. Derfor får alle deltakere tilbud om individuell veiledning av profesjonelle kunstnere i forkant av forestillingen. 

Gjennomføring: 
De to siste årene har det blitt arrangert et lavterskel UKM-arrangement, helt fritt for teknikk og prestasjonskrav, ved alle de fem ungdomsskolene. Dette var vært en viktig arena for å gjøre UKM kjent blant ungdommen. Deretter er det blitt invitert til mentorkvelder hvor deltakerne har fått veiledning av mentorer, øvd med husband og laget et fellesnummer. Selve mønstringe har foregått på Prøysenhuset. Se bilder fra UKM Ringsaker 2017.

Hvem kan delta: 
Alle ungdommer mellom 13 og 20 år. 

Hva kan man delta med:
Man kan delta med alle former for kunstuttrykk. Man kan også delta som arrangør, scenearbeider eller nettjournalist. Se alle kategoriene her

Her melder du deg på.
 

Kontakperson UKM Ringsaker: 
Marthe Sørby
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
Telefon: 62 33 51 78