Kirkekretsen skoles utviklingsområder 2018-2019:

 

Foreldresamarbeid
Læringsledelse 
Fagkompetanse/bruk av kartlegging 
iPad
Kultur for læring