Vårflom i Mjøsa

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder på varsom.no at flomtoppen i Mjøsa nådde sitt høyeste på 17. mai.

Flomsonekart

Under finner du lenker til ulike utsnitt. Derfra kan du zoome og forflytte deg rundt i kartet, eller du kan søke på adresser til andre steder i kommunen.

Se vannstanden i Mjøsa

Følg situasjonen på varsom.no 

Følg situasjonen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I en flomsituasjon kan du få informasjon, se flomsonekart og følge beredskapen på nettsidene til NVE

Utvis forsiktighet

Vi vil oppfordre publikum til å utvise forsiktighet når man ferdes i nærheten av elvene og i flomutsatte områder.

Ingen barn bør ferdes ved elvebredder, på bruer, ved vann eller på andre steder der det kan oppstå farlige situasjoner grunnet flom. 

Grunneiers ansvar

Dersom du har eiendom i flomutsatte områder, oppfordres det til å ta de nødvendige forhåndsregler, sikre løse eiendeler og rydde kjellere for ting som kan ta skade av flomvannet. 

Det er grunneieres ansvar å se etter vannveier, bekkeløp og liknende for å forhindre innlekking av vann i hus og installasjoner. 

Sandsekker

Teknisk drift kjører ut sand og sandsekker som beboerne i flomutsatte områder kan benytte til å flomsikre egne eiendommer. Sandsekkene kan hentes på følgende steder:

  • På Jessnes, parkeringsplassen ved badeplassen.
  • I Strandvegen, i krysset Brennerivegen/Strandvegen.
  • På Mengshol, i bryggeområdet.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende flom eller flomsikring, kan du mellom kl. 08.00 og 15.00 kontakte kommunens servicesenter på telefon 62 33 50 00. Etter åpningstid kan du ringe teknisk drifts vakttelefon på tlf. 975 52 350.