Bilde til tekst VANNHJUL.jpgHver fredag i de to siste øktene er mellomtrinnet delt i tre like store grupper. Den ene gruppen har tekstil/tegning/data, den andre har sløyd og den tredje har mat og helse. Skoleåret har vi delt i tre, og elevene er like mange uker på hver gruppe.

Her ser vi et bilde av høstens sløydgjeng. De har laget flere vannhjul, og her tester de ett flott, velfungerende produkt i Nygårdselva like ved skolen.