27. november sender Ringsaker kommune ut en SMS for vannmåleravlesning. Vi henstiller alle abonnenter som mottar SMS til å svare på meldingen med riktig målerstand innen 1. desember. Alle som har vannmålere installert av Ringsaker kommune skal lese av disse en gang per år.

En påminnelse vil bli sendt ut 2. desember for de som ikke har svart på meldingen. Papiravlesningskort vil bli sendt per post i uke 50/51 til abonnenter som ikke sender inn målerstanden på SMS og til de som har ønsket papirkort.

Hvordan skal tallene leses av?

Det er fem siffer på tallskiven. Dersom målerstanden starter med 0 eller flere nuller, skal disse droppes. Hvis målerstanden eksempelvis er 00315, svarer du bare 315 på SMSen om målerstand - slik som du ser på bildet.


Det er ikke mulig for publikum å avgi målerstand på nettet. Dersom du ikke kan svare på utsendte SMS, kan du henvende deg til kommunens Innbyggerservice, som kan registrere målerstanden for deg. Alternativt kan du vente på papirkortet, som du vil få i posten dersom tekstmeldingen ikke blir besvart.