De som ikke har anledning til å svare på meldingen innen fristen, vil få en påminnelse mandag 4. desember. 

Dersom abonnenten fortsatt ikke sender inn målerstanden, får man tilsendt papiravlesningskort per post i uke 50/51. Dette gjelder for privatpersoner, firmaer eller borettslag som er registrert med ønske om papiravlesningskort.

– Vi håper at SMS-løsningen gjør det enklere for folk å lese av vannmåleren. Man trenger kun å svare på meldingen med målerstanden, så er jobben gjort, sier konsulent i Teknisk drift i Ringsaker kommune, Linda Holen

Ringsaker kommune har omlag 13 400 vannmålere i kommunen. 80 % av disse vil vi nå med SMS-tjenesten, som nå tas i bruk for andre året på rad. 

 – Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere. Disse kan svare med målerstand på web, på nettstedet leseav.no, eller sende inn svarslipp, sier Holen.