Utskiftning av vannmåler er gratis for den enkelte huseier, forutsatt at stoppekrana er i orden og arbeidet kun omfatter skifte av måler. Rørleggeren kontakter den enkelte abonnent direkte og lager en avtale. 

Abonnenter som må skifte vannmåler vil også få informasjon på SMS fra kommunen.