Kirkekretsen skole fikk besøk av skoleforsker Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark, da FAU og skolen arrangerte storforeldremøte med temaet foreldrenes betydning for elevenes skolegang sist mandag. Nordahl serverte sitt klare og tydelige budskap på en underholdende og fin måte som trollbandt tilhørerne i de to timene foredraget varte. Temaet fra storforeldremøte vil være utgangspunkt for de ulike trinns foreldremøter utover høsten.