I vinter ble den hogsmodne skogen på naboeiendommen til Prøysenhuset felt. Dette medførte at skogen rundt Prøysenhuset ble sårbar for vind og vær. De harde vindene på senvinteren og våren førte til store vindfall på gjenstående skog. Det var ønskelig å bevare resterende trær på tunet rundt Prøysenhuset. I dialog med Fylkesmannen og Landbrukskontoret har man forsøkt å finne løsninger for dette. Kraftig vind tidlig i vår førte til at flere trær falt. Etter flere operasjoner hvor man tok ut enkelttrær som blåste overende, så man ingen annen løsning enn å fjerne resterende skog

– All skogen måtte dessverre tas da det var risiko for trefall mot Prøysenhuset. Det var mange råtne og skadde trær, så med tanke på sikkerheten overfor Prøysenhusets gjester og bygninger måtte også de resterende trærne tas, sier Finn Sønsteby, Skogbruksrådgiver i Ringsaker kommune.

– Huset lå veldig fint til i skogen, og vi skulle så klart helst sett at flere trær kunne stå. Min oppgave nå blir å se muligheter fremover sier daglig leder ved Prøysenhuset, Marie Beate Rise.