Det jobbes både med bilde og skulptur. Enkel og relevant kunsthistorie vil bli flettet inn underveis, gjennom visning av billedkunst og samtaler rundt farger og teknikker. Vi har egne utstillinger der alle elvene er representert.

Barnegruppe: 8 - 12 år

Undervisning 2 timer 1 gang i uka over 13 uker.

Ungdomsgruppe: 13 - 16 år

Undervisning 2 timer 1 gang i uka over 13 uker.