IKT:

Mørkved skole har i sin nye skole satset på utvidet bruk av digitale verktøy for å fremme læring for den enkelte elev. Digitale tavler, datamaskiner, Ipad og dokumentkameraer knyttes opp mot pedagogisk programvare som gir mulighet for fleksible løsninger i undervisningen. Skolen har to ansatte som i deler av sin lærerstilling tar seg av oppdateringer og opplæring av lærere og elever.

Skolebiblioteket:

Mørkved skole åpnet sitt bibliotek i oktober 2007 med en bibliotekpedagog i 50 % stilling. Siden da har skolen deltatt i et toårig nasjonalt skolebibliotekprosjekt ledet fra universitetet i Agder, med fokus på å gjøre biblioteket til et læringssenter i skolen der alle skolens elever har minst en læringsøkt i uka. Biblioteket i den nye skolen er selve «hjertet» for læring og trivsel. Her har arbeidet med, og formidlingen av skjønn- og fag­litteratur en sentral plass. Bibliotekpedagogen koordinerer dette, i tillegg til å ha et overordnet ansvar for veiledet lesing.