Elevene hadde på forhånd valgt seg tre grupper de skulle besøke. Hver gruppe var satt sammen av representanter fra fire - fem ulike bedrifter, etater og opplæringskontorer. Her var jurister og frisører, mekanikere og næringsmiddelteknikere, sykepleiere og skogforvaltere, driftsingeniører og lærer og mange flere jobber representert fra IT-firma og NAV, barnehage og kommune, landbruk og transportbransjen. Her var kulturarbeidere og byplanlegger. Og til og med politistudenter og en brannkonstabel. I det hele tatt en skikkelig blanding fra et mangslungent nærings- og arbeidsliv. 

Takk til alle dere som bidro til at dette ble en lærerik og motiverende dag!