Fagerlund skole og Brumunddal

Program for 17. mai i Brumunddal

08:00: 17. mai-morgen i Husebyparken

 • Konferansier: Roy Carstens.
 • Flaggsignal v/Brumunddal jente- og guttemusikk.
 • Flaggheising v/Brumunddal speidergruppe.
 • Sang v/Brumunddal Mannskor.
 • Appell v/ordfører Anita Ihle Steen.
 • «Fedrelandssalmen» 1 vers – Brumunddal Jente-, og Guttemusikk og Brumunddal Brass
 • Vi minnes de falne med kransnedleggelse, etterfulgt av «Kongesangen» 1 vers
 • «Ja, vi elsker», tre vers.

09.00-10.30:

Korps marsjerer i gatene og ankommer sykehjemmene våre ca. kl. 09.30 for konsert.

Brumunddal Jente- og Guttemusikk

Start ved parkering på baksiden av Ringsaker VGS, Bakkehaugvn. - Damvn. - Veldrevn. - Tømmerlivn. Bekkevn. - Byflatvn. - Børkevn. til Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Børkevn. - Byflatvn. - Berger Langmoens veg – Broparken - gågata <til torget.

Koret Amazing fra Brumunddal/Veldre menighet deltar sammen med Brumunddal Jente og Guttemusikk på Tømmerli

Brumunddal Brass

Start ved fotballbanen øverst på Mørkvedjordet - ned Kølbrenna, Hagavn. – Smedsbergvn – Mørkvedvn. - Kirkevn. til Brumunddal bo- og aktivitetssenter. Kirkevn. - Nordåsvn. - marsjerer gjennom Buttekverntunet – Gammelgata - gågata til torget.

Brumunddal Mannskor deltar sammen med Brumunddal Brass på Brumunddal Bo.

10:30 Gudstjeneste

Brumunddal kirke v/prest Salvar Geir Gudgeirsson og kantor Erik Brænden.
 

12:00-13:00: Skole- og barnehagetog

• Skolene marsjerer fra Teatersalen – Furnesvegen - Nils Amblis veg - Mjøsparken.

Ca. kl. 12:30:

Barnehagene flettes inn ved Rema 1000 Parketten

13:00: Ankomst Mjøsparken

NB! Programmet på scenen blir streamet live på Facebookgruppen 17. mai i Brumunddal 2023

 • Alle synger «Ja, vi elsker» mens korpsene spiller
 • Leder 17. maikomiteen ønsker velkommen
 • Hempa skole synger «Rødt, hvitt og blått» og «Tenk at nå er dagen her»
 • Tale ved elevrådsleder Audun Flem Lian.

Kl. 13:30:

 • Sebastian Christensen synger fra scenen

16:00:

 • Russetog og bilparade
 • Ringsaker VGS. - Berger Langmoens veg - Miljøgata til Teatersalen. Bilkortesjen fortsetter forbi Brumunddal bo og aktivitetssenter og Tømmerli bo- og aktivitetssenter.

18:00:

Nasjonalfest på Frelsesarmeen

Hempa skole og Brumunddal

Program for 17. mai i Brumunddal

08:00: 17. mai-morgen i Husebyparken

 • Konferansier: Roy Carstens.
 • Flaggsignal v/Brumunddal jente- og guttemusikk.
 • Flaggheising v/Brumunddal speidergruppe.
 • Sang v/Brumunddal Mannskor.
 • Appell v/ordfører Anita Ihle Steen.
 • «Fedrelandssalmen» 1 vers – Brumunddal Jente-, og Guttemusikk og Brumunddal Brass
 • Vi minnes de falne med kransnedleggelse, etterfulgt av «Kongesangen» 1 vers
 • «Ja, vi elsker», tre vers.

09.00-10.30:

Korps marsjerer i gatene og ankommer sykehjemmene våre ca. kl. 09.30 for konsert.

Brumunddal Jente- og Guttemusikk

Start ved parkering på baksiden av Ringsaker VGS, Bakkehaugvn. - Damvn. - Veldrevn. - Tømmerlivn. Bekkevn. - Byflatvn. - Børkevn. til Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Børkevn. - Byflatvn. - Berger Langmoens veg – Broparken - gågata <til torget.

Koret Amazing fra Brumunddal/Veldre menighet deltar sammen med Brumunddal Jente og Guttemusikk på Tømmerli

Brumunddal Brass

Start ved fotballbanen øverst på Mørkvedjordet - ned Kølbrenna, Hagavn. – Smedsbergvn – Mørkvedvn. - Kirkevn. til Brumunddal bo- og aktivitetssenter. Kirkevn. - Nordåsvn. - marsjerer gjennom Buttekverntunet – Gammelgata - gågata til torget.

Brumunddal Mannskor deltar sammen med Brumunddal Brass på Brumunddal Bo.

10:30 Gudstjeneste

Brumunddal kirke v/prest Salvar Geir Gudgeirsson og kantor Erik Brænden.
 

12:00-13:00: Skole- og barnehagetog

• Skolene marsjerer fra Teatersalen – Furnesvegen - Nils Amblis veg - Mjøsparken.

Ca. kl. 12:30:

Barnehagene flettes inn ved Rema 1000 Parketten

13:00: Ankomst Mjøsparken

NB! Programmet på scenen blir streamet live på Facebookgruppen 17. mai i Brumunddal 2023

 • Alle synger «Ja, vi elsker» mens korpsene spiller
 • Leder 17. maikomiteen ønsker velkommen
 • Hempa skole synger «Rødt, hvitt og blått» og «Tenk at nå er dagen her»
 • Tale ved elevrådsleder Audun Flem Lian.

Kl. 13:30:

 • Sebastian Christensen synger fra scenen

16:00:

 • Russetog og bilparade
 • Ringsaker VGS. - Berger Langmoens veg - Miljøgata til Teatersalen. Bilkortesjen fortsetter forbi Brumunddal bo og aktivitetssenter og Tømmerli bo- og aktivitetssenter.

18:00:

Nasjonalfest på Frelsesarmeen

Mørkved skole og Brumunddal

Program for 17. mai i Brumunddal

08:00: 17. mai-morgen i Husebyparken

 • Konferansier: Roy Carstens.
 • Flaggsignal v/Brumunddal jente- og guttemusikk.
 • Flaggheising v/Brumunddal speidergruppe.
 • Sang v/Brumunddal Mannskor.
 • Appell v/ordfører Anita Ihle Steen.
 • «Fedrelandssalmen» 1 vers – Brumunddal Jente-, og Guttemusikk og Brumunddal Brass
 • Vi minnes de falne med kransnedleggelse, etterfulgt av «Kongesangen» 1 vers
 • «Ja, vi elsker», tre vers.

09.00-10.30:

Korps marsjerer i gatene og ankommer sykehjemmene våre ca. kl. 09.30 for konsert.

Brumunddal Jente- og Guttemusikk

Start ved parkering på baksiden av Ringsaker VGS, Bakkehaugvn. - Damvn. - Veldrevn. - Tømmerlivn. Bekkevn. - Byflatvn. - Børkevn. til Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Børkevn. - Byflatvn. - Berger Langmoens veg – Broparken - gågata <til torget.

Koret Amazing fra Brumunddal/Veldre menighet deltar sammen med Brumunddal Jente og Guttemusikk på Tømmerli

Brumunddal Brass

Start ved fotballbanen øverst på Mørkvedjordet - ned Kølbrenna, Hagavn. – Smedsbergvn – Mørkvedvn. - Kirkevn. til Brumunddal bo- og aktivitetssenter. Kirkevn. - Nordåsvn. - marsjerer gjennom Buttekverntunet – Gammelgata - gågata til torget.

Brumunddal Mannskor deltar sammen med Brumunddal Brass på Brumunddal Bo.

10:30 Gudstjeneste

Brumunddal kirke v/prest Salvar Geir Gudgeirsson og kantor Erik Brænden.
 

12:00-13:00: Skole- og barnehagetog

• Skolene marsjerer fra Teatersalen – Furnesvegen - Nils Amblis veg - Mjøsparken.

Ca. kl. 12:30:

Barnehagene flettes inn ved Rema 1000 Parketten

13:00: Ankomst Mjøsparken

NB! Programmet på scenen blir streamet live på Facebookgruppen 17. mai i Brumunddal 2023

 • Alle synger «Ja, vi elsker» mens korpsene spiller
 • Leder 17. maikomiteen ønsker velkommen
 • Hempa skole synger «Rødt, hvitt og blått» og «Tenk at nå er dagen her»
 • Tale ved elevrådsleder Audun Flem Lian.

Kl. 13:30:

 • Sebastian Christensen synger fra scenen

16:00:

 • Russetog og bilparade
 • Ringsaker VGS. - Berger Langmoens veg - Miljøgata til Teatersalen. Bilkortesjen fortsetter forbi Brumunddal bo og aktivitetssenter og Tømmerli bo- og aktivitetssenter.

18:00:

Nasjonalfest på Frelsesarmeen