SFO er et frivillig, foreldrebetalt tilbud for elever fra 1. til 4. trinn. Utvidet tilbud ved spesielle behov til og med 7. trinn. Det finnes tre alternativer. Hel plass, delt plass, dvs 10 t pr. uke, og en dags plass. Oppstart 01.08.

ÅPNINGSTIDER:

Åpningstid fra kl 07.00-16.30. Stengt jul, påske og juli mnd.

HVA GJØR VI PÅ SFO?

SFO skal være en del av barnas sosiale nettverk og skolens «forlengende arm». Et sted der ungene skal trives.

Dette mener vi må oppnås med:

  • Lek
  • Planlagte aktiviteter
  • Felles måltider
  • Turer
  • Klare grenser
  • Tydelige og gode voksen modeller
  • Sammenkomster med foreldrene.                                                                  

 

Velkommen til Brøttum SFO. Tlf 62349909/90862960