May-Britt Eriksen Norberg, rektor

Turid Gullhav, førstesekretær

LÆRERE

Trine Lise Castelein Bergengen, ansv. spes.ped / rektors stedfortreder / teamleder 5.-7-trinn

Mona Storlien, kontaktlærer 1.-2.trinn

Ingrid Birkelund, kontaktlærer 3.-4.trinn, teamleder 1.-4.trinn, IKT-ansvarlig

Rebecka Andrine Smestad, kontaktlærer 5.-7.trinn

Guro Wardberg, kontaktlærer 5.-7.trinn

Tor Bergundhaugen, timelærer 1.-4.trinn

Zbigniew Okon, timelærer

SFO

Elisabeth Vangli, SFO-leder / fagarbeider

Gro Jensen, barne- og ungdomsarbeider