Informasjonshefte for Buttekvern og Fredheimvegen barnehager.

Felles informasjonshefte for Informasjonshefte Buttekvern barnehage 2017/2018

Heftet skal gi mest mulig aktuelle og relevante opplysninger som gjelder enheten. Dettte heftet må sees i sammenheng med den enkelte avdelings årsplan.