Avdeling Fossekallen

Fossekallen er en avdeling for barn fra 3-5 år.

Her legger vi vekt på at barna skal ha det trygt og godt, og at det skal være et godt læringsmiljø på avdelingen vår. Barna lærer og erfarer gjennom leken, derfor synes vi det er viktig at de får godt med tid til å leke i barnehagen. Vi deler ofte i mindre grupper for å skape rom for god lek og godt sosialt samspill.


Vi tilrettelegger for god språkutvikling , ved at vi leker med tall og bokstaver, engelsk og matematikk. Vi leser masse bøker og synger mye. En gang i uka kommer en dansepedagog  fra Ringsaker kulturskole og har musikkstund med 5-åringene
Vi synes det er moro å være ute i all slags vær, både sommer og vinter. Om vinteren går vi mye på ski. Ved å dele oss i små turgrupper skaper vi muligheter for et tett samspill både mellom barn-barn og barn-voksen. Vi bruker skogen aktivt gjennom hele året.


Vi jobber for at barna skal bli selvstendige og oppleve mestring. Og matlaging, smøring av egen mat og  påkledning er noe av selvstendighetstreninga vi jobber med hver eneste dag.
Vi er glade i å ta vare på gamle tradisjoner og julefeiring forbereder vi oss til på den gode, gamle måten.


Vi som arbeider på Fossekallen er:

 

 • Linda Grimerud - pedagogisk leder i 100% stilling
 • Merete Figenshau - barnehagelærer 100% stilling
 • Maricor Mante Sandseter - barne- og ungdomsarbeider i 90% stilling
 • Marit F. Mathisen - barne- og ungdomsarbeider i 60% stilling

Avdeling Småtroll

Småtroll er en storavdeling med barn fra 3-6 år.

Her legger vi mye vekt på å styrke barnas identitet, og at de skal bygge et positivt selvbilde. Vi mener at dette er en god basis å ha med seg videre i livet. For å nå dette målet, er det viktig med trygghet, omsorg, god sosial kompetanse, gode lekferdigheter, og et godt læringsmiljø.
Som gjennomgående temaer har vi engelsk, antall rom og form og «grønne tanker, glade barn». Dette er temaer som vi bruker ved matbordet, i garderobesituasjoner, i samlingsstunder og i frileken. Vi bruker forskjellige pedagogiske verktøy som mattepakken, mattemeisen, Teddy (engelsk bamse), Bamse Rød og Bamse Grønn. Vi legger også vekt på språk. Her bruker vi Snakkepakken og Språksprell som pedagogiske verktøy i organiserte aktiviteter. Ellers i hverdagen så bruker vi å lese bøker, samtaler der vi stiller mye åpne spørsmål, spiller mye spill og de voksne er deltagende i leken med barna.
Vi ønsker at barna skal bli glad i fysisk aktivitet, derfor går vi ofte turer i skogen. Her ser og undrer vi oss over alt det forunderlige som skjer rundt oss gjennom årstidene. På vinteren bruker vi mye ski både i barnehagen og utenfor barnehageområdet.
Lek og læring henger sammen. Lek er morsomt og legger grunnlaget for godt vennskap og god trivsel. Vi på Småtroll legger til rette for styrt lek i grupper og for frilek.
En gang i uka kommer det en dansepedagog fra Ringsaker kulturskole og har danseskole med 4-åringene.
 

Vi som jobber på Småtroll er:

 

 • Martina Voss - pedagogisk leder i 100% vikariat
 • Filipa Ribeiro - barnehagelærer i 50% stilling 
 • Elisabeth Johansen - barne- og ungdomsarbeider i 100% stilling
 • Laila Emblem - barne- og ungdomsarbeider i 100% stilling

Avdeling Minstemann

Minstemann er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år.


Vi har et stabilt personale som er serviceinnstilte, og imøtekommer individuelle ønsker og behov så langt det lar seg gjøre.
Vi legger stor vekt på at barna skal ha trygge omgivelser med mye omsorg og kjærlighet.
Vi synes det er viktig med forutsigbarhet og faste rutiner.
Vi er opptatt av at barna skal oppleve mestring og utvikle seg til selvstendige, trygge individer. Derfor setter vi av mye tid til at alle skal få prøve og ”klare sjøl”.
Vi liker å være ute, og er mye på tur i skog og mark. Vi lager mye varmmat i gapahuk eller i lavo.
Vi jobber mye med å stimulere språkutviklingen, og er storforbrukere av sanger, rim og regler.
Vi leker også litt med engelsk og matematikk for vårt alderstrinn. Vi jobber også mye med temaet «Vennskap», og bruker her et pedagogisk verktøy som heter «hjerteprogrammet»

 

Vi som jobber på Minstemann er:

 • Flora Eghdami - pedagogisk leder i 100% vikariat
 • Trine B. Olsen - barne- og ungdomsarbeider i 100% stilling
 • May Britt T. Havik - barne- og ungdomsarbeider i 100% stilling
 • Mona Farbergshagen - barne- og ungdomsarbeider i 40% stilling

Åpningstider

Fossen barnehage er åpen i tidsrommet 07.00-16.30 mandag til fredag.

Vi holder feriestengt på sommeren i uke 28 og 29.

I tillegg er det stengt 24 desember, 31 desember og onsdag før påske.

Vi har også fem planleggingsdager hvert barnehageår. Da er barnehagen stengt. Hvilke dager som er planleggingsdager finner du i aktivitetsplanen.