Kontaktpersoner

Trine Nymoen Barnehageleder

Send e-post

414 58 017
Anett Skyberg Assisterende barnehageleder

Send e-post 

976 52 089
Mariann Byrløkken Arbeidsleder

Send e-post

476 96 848
 

 

Trivsel og glede, lek og læring

Det viktigste er å få leke!

Vi har stort fokus på lek og lekens betydning for barna. Vi er opptatt av å være engasjerte og deltagende voksne i lek og aktiviteter. Gjennom lek og aktiv deltagelse fra oss voksne og bevisst oppdeling i smågrupper vil vi legg til rette for etablering av vennskap og trygghet. 

Slik vi ser det er det avgjørende at de voksne evner å være tilstede for barna og er i stand til å dele barnas opplevelse. Når barn og voksne leker, undres, funderer og reflekterer sammen, skapes en trygghet for barna, og de kommer da tydelig fram med sine meninger og synspunkter.

For mer informasjon, se vår årsplan.  

 

Barnehagens åpningstider

Barnehagens åpningstider er mandag - fredag kl. 07.00 - 16.30.

Planleggingsdager våre i 2019/2020 er:
16. august, 22. november, 29. april, 30. april og 22. mai.