Minibuss

Kultur disponerer en minibuss med ni seter, førerkort klasse B, som er tilpasset rullestolbrukere.
Ved ledig kapasitet kan bilen benyttes til kulturelle aktiviteter av lag og foreninger som inkluderer personer med funksjonsnedsettelse i sin aktivitet.
Bilen kan også leies av andre kommunale virksomheter til transport av personer med funksjonsnedsettelser til kulturelle aktiviteter.
Leiepris: Kroner 6 per kilometer inkl. drivstoff.                      

Robåt, kajakker og kanoer

I Næroset, ved innsjøen Næra, har Kultur eget båthus og tilrettelagt brygge med robåt, kanoer og kajakker til utlån. Rednings- og flytevester følger med.
Personer med funksjonsnedsettelser, lag og foreninger som har funksjonshemmede deltagere med og andre kommunale virksomheter kan låne utstyret.  
Kultur disponerer også fire kanoer på henger.

Fritidsutstyr

Kultur disponerer en del fritidsutstyr som lånes ut til personer med funksjonsnedsettelse, i tillegg til utlån til andre kommunale enheter.

Kontaktperson

Morten Trosvik
Telefon: 623 35 239 / 464 23 849
​E-post: mtr@ringsaker.kommune.no