1. Eleven i fokus

Ved Brøttum skal det være et fokus å se hele mennesket, både faglig og sosialt.

2. Samarbeid skole-hjem

Møte foreldre gjennom dialog og samarbeid basert på gjensidige forventninger.

3. VFL (Vurdering for læring)

Gode fremovermeldinger til elevene skal gi økt forståelse for hvordan en kan nå kompetansemålene i de ulike fag.
Underveisvurdering, hverandrevurdering og egenvurdering er viktige stikkord i dette arbeidet.
Vurderingskriterier i forhold til faglige og sosiale mål skal være kjent.
Bruk av læringspartner som arbeidsmetode.