INFORMASJONSHEFTE

SATSNINGSOMRÅDER

Hovedmålsetting
Økt læringsutbytte gjennom vurdering for læring


Vurdering for læring
Underveisvurdering blant annet gjennom elev/utviklingssamtaler minst 4 ganger pr. år.
Fokus på egen vurdering og hverandre vurdering og læringspartner.
Muntlig (kan også være skriftlig) halvårsvurdering 2 ganger pr. år.
Klasseledelse
Elevstandard
Voksenstandard
Skolevandring
Reflekterende team


Foreldreskole
Sammen om et godt skolemiljø.
Vi satser på forebygging av mobbing og krenkende adferd gjennom oppfølging av foreldreavtalen om felles retningslinjer knyttet til et godt skolemiljø. FAU har utarbeidet "Foreldreavtalen" som foresatte undertegner ved skolestart. Lærerne undertegner en tilsvarende kontrakt.