Storbarnsavdelingene

Storbarn

Barn trenger å være i omgivelser som innbyr til kreativitet, aktivitet og lek. På storbarn legger vi tilrette for at barna skal ha gode muligheter til lek og fysisk aktivitet.

Leker og materiell er plassert innen rekkevidde for barna, slik at de selv har mulighet til å velge hva de vil gjøre ut fra eget ønske og initiativ.

Barn trenger støttende og tilstedeværende sensitive voksne. For å oppnå dette deler vi barnegruppa i mindre grupper. Vi bruker lekearealene både inne og ute aktivt, og de voksne er aktivt tilstede sammen med barna der de er.

 

 

 

Småbarnsavdelingene

Småbarnsavdelingene Nøtteliten og Skaugum

I Moelv barnehage har vi i dag 2 småbarnsavdelinger med barn i alderen 0-3 år. Vi holder til i hver vår ende av paviljongen vår. I løpet av dagen er vi mye ute, både på det store fellesområdet med de eldre barna og på baksiden av paviljongen hvor vi har en flott plass til noe mer skjermet lek for de yngste.

Småbarn jobber tett sammen på tvers av avdelingene og vi deler en pedagogisk plattform hvor vårt viktigste fokus er trygghet for barna. Vi legger til rette for hvert enkelt barn, og det er vår oppgave å tilpasse hverdagen ut fra barnas behov og rutiner. Det er derfor viktig for oss med god kommunikasjon og samarbeid med foreldrene for å få hverdagen for barnet så god som mulig.

For små barn er leken deres måte å samhandle med andre på og det er i leken barna lærer og utvikler seg, samt danner grunnlaget for vennskap. For oss som jobber på småbarnsavdelingene er det viktig at barna får utforske og utfolde seg. Vi har derfor åpne månedsplaner som gir rom for utforsking og undring med utgangspunkt i barnas utrykk og interesser. Vi er mye ute på tur i skogen rett bak barnehagen og bruker nærmiljøet så mye vi kan. Noen ganger er det små grupper ute på tur, mens andre ganger er hele småbarn ute på fellesturer. Barna er med på å bestemme hvor turen går og veien blir til mens vi går den.

Hver dag er barna med på å forberede måltider ved å delta på sine egne premisser. Vi smaker, føler, ser på, lukter og blir kjent med ulike råvarer. Barna er jevnlig med på baking og forberedelse av kalde og varme retter. Barna får frukt og grønnsaker til alle måltider i barnehagen og vi har fokus på sunt kosthold gjennom hele året. Vi bruker også mye musikk, dans og bevegelseslek med de yngste barna, noe som er fengende og veldig gøy for store og små.

 

 

Åpningstider

Moelv barnehage er åpen i tidsrommet 07.00-16.30 mandag til fredag.

Vi holder feriestengt på sommeren i uke 28 og 29.

I tillegg er det stengt24 desember, 31 desember, og onsdag før påske.

Vi har også fem planleggingsdager hvert barnehageår. Da er barnehagen stengt. Hvilke dager som er planleggingsdager finner du i aktivitetsplanen.