Barnehagen jobber mye med kultur for læring dette året. Det er stort fokus på rutinesituasjoner som påkledning og måltider. Personalet jobber med å utnytte potensialet som ligger i disse situasjonene til enda mer språkutvikling, selvstendighetstrening, gode samspill og humor. I høst hadde vi en kartleggingsundersøkelse som foreldre, barn, og alle ansatte svarte på. Resultatet av denne undrsøkelsen vil danne grunnlag for videre jobbing med kultur for læring.

Psykologisk førstehjelp for barn:

Grønne tanker- Glade barn er et opplegg som har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Via opplegget skal barna øve på å tenke på seg selv med vennlighet og respekt. Vi øver på å gjenkjenne tanker som gjør godt for oss, og tanker som bryter oss ned. Vi øver også på å snu negative tanker til positiv selvsnakk via et fastlagt opplegg med samlingsstunder og bamser. Vi har en "verktøykasse" med materiell til å gjelpe oss. Du finner mer utfylolende opplysninger om dette i årsplanen.

IKT i barnehagen:

I Moelv barnehage har vi  trådløst nett, og vil bruke IKT mere målbevisst i aktiviteter med barna.

Teknologi påvirker miljø og mennesker, og er en del av livet vårt. Teknologi påvirker hvordan barn lever, leker og lærer. IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter i lek og læring, og er en helt naturlig del av barnas hverdag.