Om barselgrupper

I barselgruppen kan foreldre og foresatte dele erfaringer og kunnskap med hverandre. Her kan man også stille spørsmål til fagpersoner hvis det er noe man lurer på. 

Jordmødre, helsesykepleiere, fysioterapeuter og barnehagelærere samarbeider om barselgruppene. 

Flere av barselgruppene fortsetter å treffe hverandre også etter at de faste møtene på helsestasjonen er over.

Vanlige temaer i barselgrupper

Mange nybakte foreldre opplever det som positivt å få snakke om erfaringer med andre i samme situasjon. 
 

Vanlige temaer i barselgruppene er:

  • Opplevelse av foreldrerollen
  • Samspill og kontakt mellom foreldre og barn
  • Barnets utvikling
  • Søvn
  • Amming/flaskemating
  • Barnestell
  • Kosthold
  • Ulykkesforebygging
  • Familieliv