Hva kreves for å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten?

 • Du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeide med barn
 • Du har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr. uke
 • Du er en ansvarsfull og lyttende person
 • Du må fremlegge politiattest
 • Du må gjennomføre et forberedelseskurs på minimum 20 timer

Temaer på kurset er bl.a.:

 • Informasjon om Home-Start Familiekontakten
 • Verdier og holdninger
 • Hjemmebesøk
 • Taushetsplikt
 • Familieliv
 • Kommunikasjon
 • Engasjement og grenser som frivillig

Det er stor spredning i bakgrunn og alder blant familiekontaktene. Fellestrekket er at de har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig. De aller fleste familiekontaktene er i arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister.

Hva får du som familiekontakt?

 • Forberedelseskurs
 • God oppfølging og veiledning
 • Sosialt samvær med andre familiekontakter
 • Mer i hjertet enn i lomma

Hva gjør en familiekontakt?

 • Besøker en familie i deres hjem hver uke, 2–4 timer
 • Er en lyttende samtalepartner
 • Er en støtte og veileder
 • Yter praktisk hjelp til ulike oppgaver
 • Er en å dele sorger og gleder med
 • Bidrar til at familien får mulighet til å utvide sitt nettverk

Kursdager for nye familiekontakter i 2020

Velkommen til kurs for nye familiekontakter!

Kursdatoer:

23. Januar (Stange Rådhus)
30. Januar (Familiens Hus Brumunddal)
4. Februar (Familiens Hus Brumuddal)
6. Februar (Stange Rådhus)
13 Februar (Familiens Hus Brumunddal)
20. Februar (Stange Rådhus)
27. Februar (Familiens Hus Brumunddal)

Nye familiekontakter bør delta på samtlige kurskvelder. Dersom man er forhindret i å delta på enkelte av dagene, kan man finne løsninger i samråd med Home Start Familiekontakten.