a) Avdeling musikk, semesteravgift
Elever: Kr 1 470
Instruktør kor/korps for 1 time pr uke: Kr 3 375
Dirigent kor/korps for 1 time pr uke: Kr 8 610
Musikklek/førskole: Kr 830
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – med elevplass: Kr 540
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – uten elevplass: Kr 1 470
Gitargrupper: Kr 1 470

b) Avdeling barne- og ungdomsteater, semesteravgift for elever
Barneteater1: Kr 1 700
Barneteater 2: Kr 2 145
Ungdomsteater: Kr 2 935

c) Avdeling visuell kunst, semesteravgift for elever: Kr 1 470 

d) Avdeling dans, semesteravgift for elever
45 minutter 1 gang i uken: Kr 1 470
45 minutter 2 ganger i uken: Kr 2 620
60 minutter 1 gang i uken: Kr 1 700
60 minutter 2 ganger i uken: Kr 3 055
75 minutter 1 gang i uken: Kr 1 925
75 minutter 2 ganger i uken: Kr 3 425
90 minutter 1 gang i uken: Kr 2 150
90 minutter 2 ganger i uken: Kr 3 760

e) Moderasjonsordning kulturskolens elever
For familiens barn nr 2 osv. betales 75 % av full kontingentsats. Ordningen gjelder alle tilbud bortsett fra musikklek/førskole. Moderasjon gis på den høyeste satsen.


f) Semesteravgift for barnehage og grunnskolens instruksjonstimer
16 timer à 45 minutter: Kr 3 680
16 timer à 60 minutter: Kr 5 130

g) Timeavgift musikkterapi: Kr 612

h) Billetter til offentlige konserter og forestillinger (barn inntil 18 år gratis): Kr 50

i) Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1.6. og 1.12. hvert år.
Regler for betaling etter frist:
Mellom frist og semesterstart admin.gebyr: Kr 255
Fra semesterstart til 1. februar (vårsemester) og 15. september (høstsemester); 1⁄2 avgift
Etter 1. februar/15. september: 1/1 avgift

Utleie av instrumenter/materiellavgift
(Jf. art 1625, virksomhetsområde 56 og tjeneste 3830)
Semesteravgift materiell for visuell kunstelever: Kr 245
Leie av instrument pr semester for elever Kr 260
Leie av instrument pr semester for andre Kr 650