Den gjenvalgte ordføreren er fornøyd med økt valgdeltakelse i Ringsaker. Valgdeltakelsen var i år på 59 prosent – en økning på 6,6 prosentpoeng siden kommune- og fylkestingvalget i 2007.
- Valgdeltakelsen i Ringsaker økte mye mer enn i landet generelt. Det kan vi være stolte av, sier Anita Ihle Steen, som samtidig understreker at det blir deres jobb som politikere å engasjere slik at enda flere bruker stemmeretten sin ved neste kommunevalg.

Sammen for utvikling
I tiden fremover skal avtaler og enighet om posisjoner på plass slik at politikerne er klare til det konstituerende møtet 31. oktober og til politisk arbeid fra 1. november.
- Selv om vi som politikere har gått til valg med forskjellige meninger i mange saker, så er vi enige om en ting. Vi vil alle utvikle kommunen videre slik at Ringsaker blir den beste kommunen å bo i! Jeg gleder meg til å samarbeide med politikere fra ni forskjellige partier de neste fire årene. Og med en fremoverlent rådmann og en kommune med engasjerte og kompetente ansatte skal vi sammen sikre fortsatt vekst og utvikling for kommunen vår, sier Anita Ihle Steen.
 
Mandatene i kommunestyret fordeles slik
AP (21), SV (1), Høyre (6), KrF (1), Venstre (2), Frp (2), Sp (3), Ringsaklista (4), Pensjonistpartiet (1) og Miljøpartiet De Grønne (0)