Teatersalen trer i dag fram på en helt ny og virkelig innbydende måte. Den har et moderne uttrykk og en helt annen funksjonalitet enn før.
- Jeg er sikker på at den nye teatersalen gir et unikt grunnlag for et mangfold av gode kulturopplevelser for Ringsakers innbyggere i åra framover. Aktiviteten i teatersalen vil være helt sentral for å utvikle vår attraktivitet og dermed gi grunnlag for vekst i kommunen vår. Ringsaker har virkelig fått ei helt ny storstue, sier rådmann Jørn Strand.
 
  • Teatersalen vil i ny drakt ha kapasitet for opp mot 500 publikum!
  • Teatersalen kan by på regionens største orkestergrav med enestående arbeidsforhold for orkesterbesetninger på opp til 60 – 70 musikere!
  • Teatersalen kan by på konferansefasiliteter som god bildekvalitet, god lydkvalitet og enestående publikumsplasser i amfi!
  • Teatersalen kan by på nytt ventilasjonsanlegg og varmeanlegg med fjernvarme.
  • Teatersalen kan by på en helt ny intim konsert- eller konferansefasilitet: Teaterfoajeen.
Viktig løft
- Det var et stort behov for denne oppgraderingen! Jeg er svært tilfreds nå. Nå blir bruksmulighetene vesentlig større enn de har vært tidligere. Dette er virkelig en kulturarena av høy kvalitet. Salen skal også tilrettelegges bedre for konferansebruk, slik at større møter og faglige arrangement kan avholdes i salen. Jeg er overbevist om at den nye storstua vil bety veldig mye for kulturlivet og for alle oss som bor her i kommunen. Det er rett og slett skikkelig moro å være kultursjef i dag, sier kultursjef Asle Berteig. 

Kultursatsing for vekst og utvikling
Ringsaker kommune har som en del av den helhetlige strategien for vekst og utvikling valgt å styrke rammevilkårene for kulturlivet i kommunen. Satsing på kultur bidrar til positivt omdømme og stimulerer til videre vekst. Denne positive omdømmeeffekten er igjen med på å skape en ny stolthet i Ringsaker. Gjennom å ruste opp Teatersalen til virkelig å bli Ringsakers udiskutable storstue gis innbyggerne i Ringsaker en kulturarena av høy kvalitet til en fornuftig kostnad. Kulturhuset på Nes, Kulturhuset i Moelv og Teatersalen i Brumunddal skal være attraktive kulturarenaer til bruk for det lokale, regionale og nasjonale kulturlivet.