- Dette er svært gledelig. Tidligere kartlegginger har vist at Ringsakerelevenes læringsutbytte ikke har vært godt nok. Dette bestemte vi oss for å gjøre noe med. Etter fire år med systematisk innsats ser vi nå en klar og tydelig utvikling i Ringsakerskolen, sier rådmann Jørn Strand, som berømmer innsatsen som er lagt ned av ledelse og lærere ved den enkelte skole.
 
Lesing er viktig
Lesing er en helt grunnleggende ferdighet for å kunne lære i alle fag. Basert på statlige føringer, forskning om læringsutbytte og erfaringer fra skoleutviklingsarbeid har prioritet nummer én derfor vært å få systematikk rundt elevenes leseopplæring fra første skoledag.
- Det er utviklet et eget program for begynneropplæringen i lesing og skriving for barneskolene, forteller kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.
Gjennom programmet får lærerne en felles forståelse og bruker de samme metodene for å lære elevene å lese og skrive. 
- Det er dette arbeidet vi nå ser resultatet av i de nasjonale prøvene på 5. trinn, der Ringsaker nå ligger over landsgjennomsnittet, påpeker Thorsrud. 
 
Systematikk fører fram
For rådmann Jørn Strand er de gode resultatene i lesing en viktig bekreftelse på at det arbeidet som er lagt ned er rette veien å gå.
- Jeg har tro på systematisk, resultatfokusert arbeid, og at det å arbeide mot et felles mål vil gi oss den utviklingen vi ønsker oss: økt læringsutbytte for elevene, avslutter Strand.