Disse mottok gullklokke:

Marit Skar
Inge Rosenberg
Inger Marie Kvitrud
Tor Sveen
Aud Randøl
Bjørg Langdalen
Eva Kvarstad
Anne Sofie Ottosen
Tove Frisli
Venke Nilsen
Chaouki Tefla
Trine Nymoen
Bjørn Brendlien
Liv Tolvstad
Stein Olestad
Per Even Johansen
Jostein Dybvig
Ola Øverli

Disse var ikke tilstede:

Mona Brenden
Eli Skogsrud
Grethe Scheffler
Per Kollstrøm