Dokumenter i PDF-versjon:

Blå bok (tekstdel)

Rosa bok (talldel)

Gul bok (detaljert talldel)


Pressemeldinger:

Stramme tider, men fortsatt fokus på vekst

Aktivt grep om samhandlingsreformen


For mer informasjon:

Økonomisjef Espen Hvalby
Tlf. 62 33 50 41 / 414 61 411
Send e-post

Formannskapets behandling:
Formannskapets innstilling

Kommunestyrets behandling:
Kommunestyrets vedtak