Hovedmålet med Frisk-prosjektet var at den enkelte deltager – som en konsekvens av ny kunnskap og motivasjon for endret livsstil – skulle skape positive resultater. Det har både Unni Lien og Aina Kvaalshagen gjort. 
 
Ryggplager forsvant
- Prosjektet gav et spark bak for å komme i gang med trening, og det gikk ikke mange ukene før man kjente at dette var noe man hadde godt av, sier Unni Lien. 
Hun har tidligere vært plaget med ryggen, men plagene har forsvunnet etter at hun som en del av prosjektet begynte å trene styrke.
I løpet av prosjektåret har hun og de andre deltagerne blant annet blitt testet i forhold til kondisjon, vevsammensetning og blodprøver. Med bakgrunn i resultatene fra testene og sykefraværshistorikk har deltakerne blitt delt inn i tre forskjellige grupper som har fått ulik oppfølging etter risiko for livsstilssykdommer. Deltakerne har fått oppfølging og veiledning om kosthold og trening, samt tilbud om gratis medlemskap på treningssenter i tre måneder. Det er Frisk HMS som har stått for oppfølgingen, mens både KLP og NAV har støttet prosjektet økonomisk. 
 
Bedret oksygenopptak
Etter ett år har alle deltagerne fått tilbud om ny testing.  
- Gjennomsnittlig oksygenopptak har økt med 12 prosent. Også vurderingen ansatte selv har gjort når det gjelder arbeidsevne viser at prosjektet har hatt god effekt. 80 prosent av deltakerne oppgir at de har blitt mer fysisk aktive i løpet av prosjektet, forteller hms-rådgiver Hilde Arnesen.
Vurderer man resultatene på bakgrunn av sykefravær ser det så langt vellykket ut. I første og andre kvartal i år er det en nedgang i sykefraværet hos den gruppen som har deltatt i prosjektet, mens sykefraværet generelt i enheten har økt.
 
Målrettet
Hms-rådgiver Hilde Arnesen mener det er viktig at arbeidsgiver har fokus på å forebygge helseskader. Hun forteller at renholdsenheten har arbeidet målrettet for å tilrettelegge arbeidet med bedre utstyr, maskiner og opplæring i riktig renholdsteknikk. Tilbudet om livsstilsendring har vært et supplement til dette.
- Det er viktig å gi de ansatte veiledning og hjelp til å gjøre endringer i egen hverdag, ikke bare gi tilbud om trening i en kortere periode. Utfordringen framover blir å motivere de ansatte til å holde fast ved de endringer de har gjort i forhold til en sunnere livsstil. Selv om prosjektet er avsluttet vil det fortsatt være fokus på dette på allmøter i renholdsenheten, sier Arnesen. 
Unni Lien synes det er godt å kjenne at kroppen blir sterkere og har tenkt å fortsette med treningen.
- Jeg har mer energi til å gjøre jobben min. Også blir jeg gladere av å bevege meg, forteller hun fornøyd.