Tidligere i høst viste resultatene at Ringsakerskolen lå over landsgjennomsnittet også i lesing, og kommunalsjefen er svært fornøyd med det systematiske arbeidet som gjøres i skolene.
- Lærerne har høy kompetanse, og det jobbes målrettet med lesing og regning fra første skoledag, sier Thorsrud.

Systematikk og kartlegging
Nasjonale prøver inngår som en del av kommunens kartleggingssystem. Alle elever i Ringsaker kartlegges i lesing og regning fra første trinn.
- Vi jobber systematisk med oppfølging av kartleggingsresultatene. Målet er at læreren best mulig skal kunne tilpasse undervisningen i klassen slik at elevenes læringsutbytte øker, sier Thorsrud.

Felles satsing
Alle skolene i Ringsaker har de siste fire årene jobbet etter det samme systematiske programmet innen lese- og skriveopplæringen. I den sammenheng har man fokusert spesielt på kompetanseheving blant lærerne, klasseledelse og metodikk, samarbeid med foreldrene og tidlig innsats, som alle har vist seg å være avgjørende faktorer for økt læringsutbytte.
- Mange skoler jobber etter denne modellen også i regning. I løpet av skoleåret vil vi forsøke å formalisere dette i et program på lik linje med den systematiske lese- og skriveopplæringen, avslutter Anne Kari Thorsrud.