Velkomstmapper til nye innbyggere i Ringsaker kommune ble første gang sendt ut høsten 2004. Siden har det regelmessig blitt sendt ut informasjon til nyinnflyttede. 
 
- Det å gi nye innbyggere opplevelsen av å bli sett, er viktig. Både for å skape en positiv relasjon mellom kommunen og innbyggerne slik at de blir boende her, men også for å fortelle at Ringsaker kommune bryr seg om deg, og at det er viktig for kommunen at du har valgt å flytte akkurat hit. Å ønske nye innbyggere velkommen er vekst og utvikling i praksis, sier servicesenterleder Gerd Anne Ansnes.