Kunstneren som har skapt den 6,5 meter høye kongla, Geir Stormoen, er godt fornøyd med hvordan Brumunddals nye kjennemerke tar seg ut i rundkjøringen.
– Det var viktig at kunstverket skulle kunne ses fra alle sider, siden det står i en rundkjøring. I tillegg ønsket jeg å lage et kunstverk som henspilte på Brumunddals spennende historie med treverksindustri og skogsdrift, sier Stormoen. 

Spleiselag
Kongla i den nordre rundkjøringa er det første av i alt tre kunstverk som skal pryde Miljøgatas rundkjøringer. De to andre vil komme på plass i løpet av 2012. Utsmykkingen av Miljøgata har et totalbudsjett på om lag tre millioner kroner, og gjøres i et spleiselag mellom Hedmark Fylkeskommune, Statens vegvesen og Ringsaker kommune.
– Det har vært et svært godt samarbeid med Statens vegvesen og Hedmark Fylkeskommune i dette arbeidet, sier ordføreren.
 
Stor interesse
Da Ringsaker kommune utlyste utsmykningskonkurranse for de tre rundkjøringene meldte hele 43 kunstnere sin interesse. – Det at så mange ønsker å delta i en slik konkurranse er i seg selv fantastisk. Nå gleder vi oss over at kongla er på plass, og så ser vi fram til å få på plass de to siste kunstverkene i løpet av neste år, sier ordfører Anita Ihle Steen.