I fjor samlet arrangementet «Diktet mitt» – med profilerte Ringsaksokninger som leste sitt yndlingsdikt – et stort publikum. Nå håper biblioteksjef Mette Westgaard på fullt bibliotek når hun tirsdag 17. januar kl. 19 inviterer til en ny kveld med poesi. Denne gangen med besøk av skuespiller Ingjerd Egeberg og kulturformidler Trond Klaape-Aasdal.
 
Tilhørighet
Egeberg som har årelang erfaring som teater- og filmskuespiller vil kåsere over temaet «Poesi og tilhørighet», mens Klaape-Aasdal skal deklamere og snakke om poesi som tar utgangspunkt i dikterens hjemstedserfaringer. Klaape-Aasdal er bosatt i Ringsaker og arbeider blant annet med skjønnlitteraturen som inngangsport til forståelse av menneskelige, historiske og samfunnsrelaterte forhold. 
- Arrangementet er støttet av Fritt Ord og er en del av prosjektet «En stann å høre heme» – om poesi, røtter og tilhørighet, forteller biblioteksjef Mette Westgaard.