Rudi driver Rudi Gard i Sør-Fron – en gård som gjennom av sin satsing på opplevelser og reiseliv har mellom 10.000 og 12.000 besøkende årlig. 
- Visjonen for det vi gjør er at folk skal kunne si; tenk å få oppleve noe slikt, fortalte Øystein Rudi.
 
Kartlagt næringen
Som et forprosjekt i satsingen på kultur- og opplevelsesnæringen har Ringsaker kommune fått bistand fra Siwu til å gjøre en kartlegging av den bransjen i kommunen.
- Den gjennomførte kartleggingen viser at det er i underkant av 100 foretak innen kultur- og opplevelsesnæringen i Ringsaker. Disse har i dag få felles møteplasser og begrensede ressurser til faglig påfyll, fortalte næringssjef Hermod Østberg. 
 
Jobber videre
Kommunen har derfor tatt initiativ til å opprette et interimstyre som skal se nærmere på kultur- og opplevelsesnæringens behov. Styret vil holde tett kontakt med næringen i perioden fremover for å kartlegge behov og iverksette tiltak.
- Det er positivt at vi har etablert et forum her i dag hvor vi kan dele tankene våre, mente Richard K. Johansen fra Ricardo Foto.
 
Det nyopprettede interimstyret består av:
  • Anne Strømmen – Prøysenhuset
  • Richard K. Johansen - Ricardo Foto
  • Karoline Amb - Utøvende kunstner
  • Kristian Fredrik Sandberg - Hoel Gård
  • Ole Marius Randgaard - 3K live
  • Bjørnar Bakke - Siwu AS
  • Heidi T. Karlsen – Næringsrådgiver i Ringsaker kommune (Deltar som sekretær)