Søknadsfristen for opptak i barnehagene i Ringsaker er 1. mars, og Simenstua er blant barnehagene man kan søke seg til i årets opptak.
- Det er i første omgang lagt opp til å åpne to avdelinger for totalt 36 barn. 18 av disse plassene går til barn som overføres fra Kårtorp barnehage, mens de resterende 18 er nye barnehageplasser, opplyser barnehageleder Kari Lauritzen. Hun forteller at de har mulighet til å åpne flere avdelinger dersom søknadsmengden er stor og at alle avdelinger vil ferdigstilles til 1. august.

Klar for vekst i sør
Utbyggingen av barnehagetilbudet på Stafsberg er viktig med tanke på den forventede veksten i området.
- Dette er et område som vil utvikles de kommende årene. Eksempelvis vil den vedtatte reguleringsplanen for Vold og Lund muliggjøre utstrakt boligbygging. Behovet for et godt barnehagetilbud øker etter hvert som området bygges ut. Med Simenstua barnehage i drift er barnehagetilbudet på plass og Ringsaker kommune er klar til å ta imot nye innbyggere i sør, sier rådmann Strand. 
 
Den nye barnehagen vil ha en makskapasitet på rundt 100 barn ved full utnyttelse. Barnehagen skal ha et attraktivt uterom og et innemiljø med mulighet for gode aktiviteter, lek og læring.
- Glade barn og et godt læringsmiljø betyr mye for oss, avslutter Kari Lauritzen.